Super imunitate pentru zile colorate

Perioada campanie: 2016-10-20 - 2016-12-10

Art. 1. Organizatorul programului;

Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Presedinte – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in toate farmaciile Ropharma participante si pe www.farmaciile-ropharma.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a lor cu cel putin 15 zile inainte in farmaciile Ropharma si pe www.farmaciile-ropharma.ro.

 

Art. 2 Perioada campaniei;

Programul se desfasoara in perioada 20.10-10.12.2016, in limita stocului disponibil;

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau reduce perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia. Instiintarea referitoare la incetarea sau modificarea campaniei va fi afisata de Ropharma cu cel putin 15 zile inainte in farmaciile Ropharma si pe www.farmaciile-ropharma.ro.

 

Art. 3 Produse in campanie;

Produsele participante la acesta campanie sunt: Activit Colostru Premium, Septogal lactoferina, Activit Polivit Junior (producator Aesculap), Septusin, Vita Grapes sirop 187 ml (producator Eurofarmaco);

 

Art. 4 Aria de desfasurare a programului;

La acest program participa toate farmaciile Ropharma.

 

Art. 5 Conditii de participare;

Poate participa la campanie orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania cu varsta de peste 18 ani (cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora - soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora) care cumpara produsele enumerate la art. 3.

 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu castigatorii fara nici un fel de plata aferenta.

 

Art. 6 Mecanismul campaniei;

Participa la campanie persoanele fizice care cumpara din Farmaciile Ropharma toate produsele enumerate la Art. 3 , pe un singur bon fiscal, adica: Activit Colostru Premium, Septogal lactoferina, Activit Polivit Junior (producator Aesculap), Septusin, Vita Grapes sirop 187 ml (producator Eurofarmaco);

 

Pentru fiecare achizitie de acest fel, clientul va primi cadou: un rucsac+o umbrela pentru copii+2 caiete+cana pentru cereale.

 

O persoana poate participa la campanie ori de cate ori doreste in perioada stabilita.

 

Art. 7 Premiile campaniei;

Rucsac copii x 600 bucati

Umbrela copii x 600 bucati

Caiete x 1200 bucati

Cani pentru cereale x 600 bucati

 

Valoarea totala a premiilor este 21.420 lei+TVA.

 

Art. 8 Validarea castigatorilor si acordarea premiilor;

Premiile se vor ridica pe loc de la farmacia Ropharma de unde se face achizitia, in limita stocului disponibil.

 

La primirea premiului, pacientul va semna un proces verbal care va contine: nume, prenume, adresa, nr. telefon, serie si numar CI, semnatura.

 

Campania se poate cumula cu alte promotii Ropharma in derulare sau cu beneficiile cardului de fideliatate.

 

 

Art. 9 Taxe si impozite;

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

 

Art . 10 Participantii persoanele lipsite de capacitate juridica;

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de discernamant, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul tutorelui sau legal.

 

De asemenea ocrotitorul legal trebuie sa semneze o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere dupa acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

 

Art. 11 Litigii;

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

 

Art. 12 Protectia datelor personale:

Prin completarea datelor personale pe procesul verbal, clientul isi exprima consimtamantul pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre compania SC Ropharma SA in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Participantul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu dispozitiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. Datele completate nu vor fi dezvaluite catre terti.

 

Orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri catre SC ROPHARMA SA , la sediul sau din str Iuliu Maniu 55, Brasov, jud. Brasov, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificarea ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;

 

Deasemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de SC ROPHARMA SA in scop de marketing direct. Ropharma, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii conform celor mentionate anterior, va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.

 

Art. 13 Incetarea campaniei

Prezenta campanie promo?ional? poate înceta în cazul apari?iei unui eveniment ce constituie for?? major? conform legisla?iei în vigoare sau in cazul imposibilitatii Organizatorului , din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.

 

 

Art. 14 Regulamentul programului;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei la toate farmaciile Ropharma si pe www.farmaciile-ropharma.ro. Prin participarea la aceata campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.